Oregano olja

Oregano olja mot förkylning

Oreganooljan har visat sig kunna förebygga samt bota flera åkommor. Vid första tecknen på en förkylning hjälper ett par droppar av oljan för att mota bort den. Fortsätt behandla med ett par om dagen tills alla symptom är helt borta. Koka upp 1 liter vatten och häll i ett par droppar av oljan. Luta dig över vattenbadet med en handduk över för att inhalera oreganooljans nyttiga ångor. Det har visat sig att i vissa fall har oreganooljan kunnat användas istället för antibiotika då den dödar både bakterier och svampinfektioner. Ofta ges antibiotika i onödan vilket skapar resistenta bakterier. Genom att spara antibiotikan till de gånger den verkligen behövs kan det undvikas i större mån. Oreganooljan har klarat av att bota infektioner av E. Coli bakterier som blivit resistenta mot antibiotika. Den kan också hämma salmonellabakteriernas tillväxt och borde därför också kunna skydda mot magsjuka.